ศิลปะการแสดง

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตพระโขนง: โฮงเฮียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพฯ


โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2543 เนื่องด้วยเขตพระโขนงมีพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ร่วมกันก่อตั้งวัดที่สำคัญหลายวัด และมีชุมชนชาวล้านนาอยู่รวมเป็นจำนวนมากคณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาที่ประกอบด้วยผู้แทนจากวัดและชุมชนจึงจัดทำโครงการการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาขึ้น โดยมีโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเป็นศูนย์ดำเนินกิจกรรม ทำการรวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ภาษาล้านนา ดนตรีและฟ้อนรำพื้นบ้าน ศิลปะล้านนา อาหารพื้นบ้านและหัตถกรรมนานาชนิด เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นที่มีอยู่ให้มี รูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโรงเรียนเปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.


ที่อยู่ : โฮงเฮียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพ, วัดวชิรธรรมสาธติ สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิตกรุงเทพฯ โทร. 08 7032 3119รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 25, 45, 48, ปอ.48, ปอ.508, ปอ.511


คลิกเพื่อไปยังแผนที่


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น