โรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพฯ

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

โชว์การ แสดง ณ งาน ท่องเที่ยวไทย

โชว์การแสดงระบำนางเงือก

การแสดง ณ ตลาดกลางกรุง

เรียนกองสะบัดชัย

การแสดง ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

ไหว้ครูโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดวชิรธรรมสาธิต ปี2560